FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 
Flevum

Missie Brazilië Science Parken

Thursday 16 February 2012

Flevum organiseert van 18 - 24 november een missie naar een aantal science parken in de regio's Sao Paulo, Minas Gerais en Santa Catarina. Dit bezoek zal samenvallen met de economische missie georganiseerd door het ministerie van EL&I onder leiding van staatssecretaris Henk Bleker. Hieraan zullen tevens Z.K.H. de Prins van Oranje en H.K.H. Prinses Máxima deelnemen. De missie richt zich op de voor Nederland kansrijke sectoren ICT, technologieën t.a.v. het milieu, nano-technologie, communicatie, elektronica, biotechnologie, biofuels, life sciences en nieuwe materialen. Behalve een algemeen gedeelte bestaande uit deelname aan het programma van het Min. van EL&I en Agentschap NL staat uitgebreide kennismaking en match-making met op de diverse science parken gevestigde bedrijven gepland. Voor meer informatie mail: executive@flevum.nl of bel: 010-2340401. Informatie over ons en ons programma vindt u ook op de website van AGENTSCHAP.NL.

 

Onderdeel van het Flevum netwerk zijn: