FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Flevum Corporate Council

Tijdens Flevum Corporate Council bijeenkomsten bespreken de grote bedrijven van Nederland business opportunities en ontwikkelen gezamenlijk ‘thoughtleadership’ op tal van terreinen. Tijdens de Flevum ‘Boardroom meetings’, ‘Vision Dinners’ en ‘Shared Interest meetings’ vergroten de Corporate Council bedrijven’ hun kennis, komen onderlinge relaties tot stand en verstevigen ze het gezamenlijke netwerk. De Corporate Council leden van Flevum vormen het ‘kloppend hart’ voor de top 1000 bedrijven en instellingen in Nederland.

Op nationaal en ook internationaal niveau brengt Flevum Corporate Council toonaangevende bedrijven bij elkaar en ondersteunt hen om gemeenschappelijke meerwaarde te creëren. Deelnemers van Flevum Corporate Council zijn bereid visie en marktinformatie met elkaar te delen om daarmee samen het verschil te maken: niet alleen voor hun eigen bedrijfsvoering, maar ook voor de Nederlandse economie. Flevum signaleert en inventariseert de vragen en issues die het corporate bedrijfsleven bezighouden en brengt bedrijven bij elkaar: Flevum faciliteert, initieert en biedt daarmee meerwaarde aan de deelnemende bedrijven. “Connecting Companies” is niet voor niets onze missie.
 

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: