FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

De organisatie

“In onze netwerkeconomie is ‘connectivity’ een sleutelbegrip. Maatgevend voor een succesvolle onderneming is het netwerk van waardevolle verbindingen van de organisatie met andere organisaties en de maatschappij, met (potentiële) klanten en stakeholders. Flevum ondersteunt daarbij, want ‘connecting companies’ is onze passie, onze missie." Dim Baars, oprichter Flevum.

In 2000 is Flevum opgericht door Dim Baars. Met het tot stand brengen van zakelijke contacten en het verbinden van bedrijven met wederzijdse belangen als doel. Met het verbinden van bedrijven en mensen is Flevum uitgegroeid tot een echte ‘netwerkorganisatie’, een onmisbaar ontmoetingsplatform voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

De 20 Flevum medewerkers verspreid over verschillende vestigingen, waaronder het hoofdkantoor in Vlaardingen, werken dagelijks aan het tot stand brengen van relaties en zetten zich in om gemeenschappelijke belangen en doelstellingen te ontdekken om mensen en bedrijven succesvol met elkaar te verbinden. Meer dan 15.000 bedrijven en instellingen, corporates en MKB-ondernemers, ontmoeten elkaar tijdens de ruim 500 interactieve bijeenkomsten van Flevum. 

 

 

Onderdeel van Flevum Forum Network zijn: