FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Missie & visie

Het succes van de moderne onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van uw relatie met uw achterban, uw klanten en stakeholders, medewerkers, samenwerkingspartners, de pers de media, de politiek.Gebruikmaken van een effectief netwerk is daarbij essentieel. Het zorgt dat u sneller weet wat er speelt in uw markt, het helpt om ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar uw producten en diensten, het verhoogt de snelheid van innovatie en versterkt het vermogen om sneller te reageren op veranderende vraag en marktposities. 

Visie

  • Flevum helpt doelgericht met het ontwikkelen en onderhouden van duurzame relaties tussen organisaties
  • Flevum verschaft actuele kennis van zaken op basis van ervaringen van collega’s: praktisch en toepasbaar
  • Flevum biedt een waardevol relatienetwerk voor alle geledingen van het bedrijfsleven met voor alle doelgroepen informatie op maat
  • Flevum biedt een onafhankelijk platform waar uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld

  

 

Onderdeel van Flevum Forum Network zijn: