FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Flevum Executive

Doelstelling van Flevum Executive is het uitdagen, boeien en inspireren van directie en/of MT leden op basis van actuele thema’s en sprekers die vanuit hun eigen ervaringen kunnen laten zien en horen hoe zij daarmee omgaan. De uitdaging zit in hoe u deze informatie op de juiste wijze weet te interpreteren voor uw eigen onderneming. De sprekers zijn geselecteerd op basis van hun visie op ondernemerschap en hoe zij die visie in de praktijk hebben uitgedragen en vorm gegeven. Kortom, de sprekers staan stuk voor stuk garant voor een inspirerende namiddag waarin u in een informele sfeer veel nieuwe ideeën en/of inzichten opdoet die wellicht ook toepasbaar zijn bij uw dagelijkse beslissingen.
 

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: