FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 
Flevum

Whitepaper UPC 17 juni jl.

dinsdag 29 juli 2014

Flevum organiseerde op 17 juni 2014 in samenwerking met UPC het Debat "Connected Health Technology".
Klik hier om het white paper van UPC te openen. Hierin worden wordt een aantal belangrijk ontwikkelingen geschetst.


 

 

Onderdeel van het Flevum netwerk zijn: