FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Digitalisering bij Tata Steel in Europe

In 2018 werd Tata Steel IJmuiden door het World Economic Forum uitgeroepen tot ‘Advanced 4th Industrial Revolution Lighthouse Company’. Deze prijs ontving het bedrijf voor de toonaangevende wijze waarop zij advanced analytics, inzet waarin onder andere cloudopslag een basisrol vervuld. Hierdoor kan zij sneller dan ooit innoveren en dat levert fors concurrentievoordeel op. Om optimaal gebruik te maken van het potentieel van advanced analytics moet echter meer worden gedaan dan alleen de analyse van complexe datasets: na de analysefase moet worden overgegaan tot daadwerkelijke implementatie. Daardoor worden de processen binnen de gehele waardeketen naar een nog hoger niveau getild.

Tijdens dit Vision Dinner zal de gehele IT top van Tata Steel u laten zien hoe zij de processen (digitaal) inricht om zo de maximale waarde te verkrijgen– elke spreker vanuit zijn eigen expertise. Zo spreekt Kees Gerretse over het verkrijgen van commitment voor innovatie vanuit de boardroom en het opzetten van een succesvolle businesscase. Evert de Vos gaat in op de inrichting van de (cloud) architectuur die business acceleration ondersteunt en tot slot vertelt Menno van der Winden over het advanced analytics programma.

Sprekers
• Kees Gerretse, Chief information Officer and Group Director Information Technology bij Tata Steel in Europe
• Menno van der Winden, General Manager Advanced Analytics bij Tata Steel in Europe
• Evert de Vos, Chief Enterprise Architect bij Tata Steel in Europe

Tijdens deze exclusieve bijeenkomst op het hoofdkantoor van Tata Steel nemen de sprekers u mee langs de drivers achter de digitalisering. Daarbij delen zij hun individuele lessons learned en de best practices. Daarbij kijken zij ook vooruit en bespreken zij de (economische en duurzame) voordelen die Tata Steel behaalt als gevolg van de gemaakte keuzes.
 

Datum / tijd

Van: 19/09/2019 - 17:30
Tot: 19/09/2019 - 20:30

Locatie

Hoofdkantoor Tata Steel in Europe
Wenckebachstraat 1
1951 JZ Velsen-Noord

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: