FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Corporate venturing als strategisch thema

De energietransitie, verschuiving van centrale naar decentrale opwekking, de digitale revolutie en toetreding van disruptors. Tal van ontwikkelingen maken dat Eneco moet nadenken over haar rol in de toekomst – en haar dwingt om na te denken over de houdbaarheid van haar businessmodellen. Voor Eneco betekent dit concreet dat zij zich transformeert van energieleverancier naar Energy Services & Data Company. Om deze transformatie tot een succes te maken kiest zij ervoor om te investeren in startups en scale-ups om op die manier de benodigde kennis in huis te halen. Venturing is daarmee voor Eneco onmiskenbaar een strategisch thema.

Leonie Baneke is Head of Venturing bij Eneco.
Leonie houdt zich bezig met het identificeren van – en investeren in innovatieve startups en scale-ups om vanuit cocreatie tot innovatieve producten, diensten en businessmodellen te komen. Dit doet zij met name op het gebied van elektrisch vervoer, energiemanagement en energiediensten. Eén van de grootste – en bekendste – voorbeelden is de ontwikkeling van slimme thermostaat Toon.

Tijdens haar presentatie laat Leonie aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe Eneco startups en scale-ups selecteert die ervoor zorgen dat zij in de voorhoede van de energietransitie kan acteren. Ook laat zij zien hoe de samenwerking er in de praktijk uit ziet en wat haar lessons learned in dat verband zijn.
 

Datum / tijd

Van: 25/06/2019 - 17:30
Tot: 25/06/2019 - 20:30

Locatie

Kasteel Kerckebosch
Zeist

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: