FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Digital Security

Elke organisatie heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de omgang met- en beveiliging van (digitale) gegevens. Een groeiend aantal incidenten en steeds complexere aanvalspatronen maken dat organisaties op steeds intensievere manieren hun digitale assets (moeten) beveiligen. Tijdens dit Vision Dinner voor de financiële en publieke sector laten de CISO’s van a.s.r. en de Dienst Justitiële Inrichtingen zien hoe hun respectievelijke organisaties omgaan met digitale veiligheid.

Sprekers
Bart Pieters is de Chief Information Security Officer & Chief Privacy Officer bij Dienst Justitiele Inrichtingen.
Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) staat veiligheid centraal. Naast de fysieke beveiliging van de 17.000 gedetineerden is zij ook verantwoordelijk voor informatiebeveiliging van 13.000 medewerkers. Hoe creëer je voor gedetineerden een volledig beveiligde omgeving zonder daarbij afbreuk te doen aan de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen? Hoe werk je samen met ketenpartners als Justitie en Politie en hoe zorg je voor een veilige overdracht van (gevoelige) gegevens? Tijdens zijn presentatie neemt Bart u mee langs deze vraagstukken en laat hij zien hoe de DJI digitale veiligheid heeft ingericht en hoe zij dit centraal stelt bij haar publieke aanbestedingen.

Marco Arts is Hoofd IT Risk Management bij a.s.r.
Een verzekeraar is een IT gedreven organisatie: operationele risico’s zijn sterk vervlochten met IT risico’s en andersom. In dat kader is een gestructureerde samenwerking tussen business en IT noodzakelijk. Echter, de risico’s binnen de verzekeringssector gaan verder dan uitsluitend de interne operatie. Juist de externe risico’s (kans op aanvallen) maken dat het voor de financiële sector noodzakelijk is om samen te werken en informatie te delen. Tijdens zijn presentatie laat Marco zien hoe deze informatie uitwisseling op een veilige wijze is vormgegeven en hoe verzekeraars samenwerken om de overall security van het Nederlandse financiële ecosysteem te borgen.
 

Datum / tijd

Van: 18/06/2019 - 17:30
Tot: 18/06/2019 - 20:30

Locatie

Central Park
Voorburg

Speciaal geschikt voor

Bestuurders uit de private en publieke sector

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: