FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Duurzame mobiliteit: Samenwerking in de energie- en mobiliteitsketen

Verkeer en transport verbruiken 17% van de energie in Nederland. Daarvan is nog slechts een klein deel hernieuwbaar, terwijl de klimaatdoelstellingen om een forse CO2 reductie vragen. Om de overgang naar een situatie waarin mobiliteit minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen (de energietransitie) te bevorderen, is samenwerking tussen alle ketenpartners binnen de energiesector en mobiliteitssector noodzakelijk.

Gedurende dit Vision Dinner gaan wij, geïnspireerd door de presentaties van Alliander en NS, met organisaties uit de energie- en mobiliteitsketen een open dialoog aan. Gezamenlijk bespreken wij hoe u middels samenwerking, nieuwe mobiliteitsconcepten en slimme innovaties op het gebied van mobiliteit een bijdrage kunt leveren aan de energietransitie – niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau.

Sprekers
Pallas Agterberg, Directeur Strategie bij Alliander.
Vanuit haar rol bij Alliander is Pallas nauw betrokken bij moderne mobiliteitsvraagstukken. Nieuwe vormen van vervoer die goedkoper en duurzamer zijn en waarin verschillende vervoersvormen geïntegreerd worden in een seamless experience zijn volgens haar de toekomst. Deze integratie kan geoptimaliseerd en versneld worden wanneer de mobiliteitsvraagstukken als een Europees probleem worden gezien en middels internationale samenwerking worden opgelost. Naast deze nieuwe vormen van mobiliteit vindt momenteel ook de transitie naar elektrisch rijden plaats. Voor deze transitie moet de gehele elektrische infrastructuur worden aangepast. Hoe gaat Alliander om met deze nieuwe vraagstukken en welke rol verwachten zij te kunnen spelen in het nieuwe landschap?

Jeroen Fukken, Directeur Strategie & Innovatie bij de Nederlandse Spoorwegen en Programmadirecteur Mobiliteitsalliantie.
In de nieuwe strategie van de Nederlandse Spoorwegen ligt de focus op haar maatschappelijke rol als belangrijke ketenpartner in de mobiliteitstransitie. NS ziet het als haar missie om samen Nederland bereikbaar te maken. Concreet betekent dit dat NS heel Nederland wil verbinden in een totale mobiliteitsbeleving. In dit systeem koppelt NS het treinvervoer met andere vervoersvormen zoals e-bikes en deelauto’s. Drempelloos reizen moet mogelijk worden! Jeroen gaat tijdens zijn presentatie in op deze strategie en vertelt meer over deze concepten.
 

Datum / tijd

Van: 23/05/2019 - 17:30
Tot: 23/05/2019 - 20:30

Locatie

Kasteel Montfoort
Montfoort

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: