FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner met Kadaster

Als onafhankelijke partij biedt het Kadaster zekerheid door transparantie over eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte. Dit vormt een belangrijke basis voor economie en welvaart voor iedereen. We laten zien wat van wie is en helpen bij het maken van keuzes. In Nederland maar ook daarbuiten. De data en kennis die het Kadaster in huis heeft zijn zeer waardevol voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken met een ruimtelijk karakter, zoals energie, klimaat, water, bodem en woningmarkt.


Betrouwbare data via één digitaal geodata-platform voor iedereen toegankelijk maken. Dat is waar wij dagelijks aan werken door te verbinden en zekerheid te bieden. Wanneer je data combineert met die van anderen ontstaan er waardevolle inzichten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo dragen we bij aan een duurzame en leefbare samenleving.


Dorine Burmanje is Voorzitter RvB bij Kadaster.
Dorine vertelt deze avond graag hoe het Kadaster als publieke organisatie omgaat met de ontwikkeling van een product/procesgedreven organisatie richting een datagedreven organisatie.
 

Datum / tijd

Van: 14/05/2019 - 17:30
Tot: 14/05/2019 - 20:30

Locatie

Kantoor Kadaster
Apeldoorn

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: