FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

CEO Vision Dinner | RvB Vision Dinner met Politie Nederland

Leiderschap onder een vergrootglas
Aan tafel met Erik Akerboom


Digitalisering en toenemende connectiviteit brengen nieuwe kwetsbaarheden met zich mee, terwijl tegelijkertijd kansen op het gebied van openbare orde en veiligheid worden gecreëerd. Daarom is het belangrijk om op het terrein van veiligheid en justitie te experimenteren met nieuwe technologieën die Nederland veiliger maken. Alleen op deze manier kan Nederlands een (digitale) ‘safe place to do business’ blijven en haar concurrentiepositie behouden.

Tegen deze achtergrond laat Erik Akerboom, korpschef politie, zien hoe hij de Politie aanpast aan de snel veranderende (digitale) wereld en op die manier bijdraagt aan een veiliger Nederland. Grote uitdaging hierbij is dat de Nederlandse politie en al haar handelingen onder een vergrootglas plaatsvinden. Hoe ga je als bestuurder om met leiderschapsvraagstukken als zij altijd onderdeel zijn van het publieke debat?

Erik Akerboom heeft jarenlange ervaring binnen het publieke veiligheidsdomein en was eerder onder meer Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Defensie en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Datum / tijd

Van: 26/03/2019 - 17:30
Tot: 26/03/2019 - 20:30

Locatie

Sociëteit de Witte
Den Haag

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: