FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

RvB Vision Dinner | Het veranderende energielandschap

De Nederlandse energiesector staat anno 2018 voor een grote uitdaging. Het kabinet heeft zich gecommitteerd om de komende jaren toe te werken naar duurzame energievoorziening, waarbij in 2030 de totale CO2 uitstoot in Nederland met 49% verminderd moet zijn. De energietransitie heeft grote gevolgen voor het energienet. Traditioneel was het net bedoeld voor eenrichtingsverkeer van leverancier naar eindgebruiker. Inmiddels wekken steeds meer consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie op uit bijvoorbeeld zon en wind. Daarom maakt Enexis het net geschikt voor tweerichtingsverkeer. Omdat betrouwbaarheid en betaalbaarheid van groot belang zijn, zoeken netbeheerders hierbij met markt- en ketenpartners naar slimme en efficiënte oplossingen om de pieken in vraag en aanbod op te vangen en te overbruggen. Daarnaast zijn gemeenten en de nieuwe energieregio’s cruciale partners voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Al met al een uitdagende opgave!
Deze nieuwe werkelijkheid vraagt veel van een bestuurder en tijdens zijn presentatie gaat Peter Vermaat met u het gesprek aan over zijn leiderschap in deze transitie.

Spreker
Peter Vermaat is CEO bij Enexis Groep.

De energietransitie vergt veel van de moderne bestuurder. Hoe ga je om met het veranderende energielandschap en wat betekent dit voor de wisselwerking tussen energieleveranciers en de netbeheerders? Hoe zorg je voor de flexibiliteit van het systeem om de marktfacilitering mogelijk te maken? En vooral: hoe creëer je de randvoorwaarden zoals gekwalificeerd personeel, het benodigde kapitaal en een langetermijnvisie om deze transitie in goede banen te leiden? Tijdens zijn presentatie gaat Peter over deze onderwerpen het gesprek aan en deelt hij met u de lessons learned op het gebied van verander management, gedrag, leiderschap en de omgang met onzekerheid?
 

Datum / tijd

Van: 24/01/2019 - 17:30
Tot: 24/01/2019 - 20:30

Locatie

Hoofdkantoor Enexis
’s-Hertogenbosch

Speciaal geschikt voor

Leden Raad van Bestuur uit het bedrijfsleven en de publieke sector

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: