FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Hoe Rotterdam de slimste haven ter wereld wordt

Rotterdam is de grootste haven van Europa en een toonaangevende haven in de wereld. Digitalisering zal van zeezijde tot in het achterland vrijwel alle activiteiten in de logistieke keten ingrijpend transformeren. De Rotterdamse haven heeft zich ten doel gesteld om de slimste haven ter wereld te worden. Hoe? Door een voortrekkersrol te vervullen bij de ontwikkeling, uitrol en marktadoptie van digitale producten en diensten. Deze digitalisering verhoogt het serviceniveau van onze haven en optimaliseert onze supply chains zodat goederen veilig, efficiënt en betrouwbaar van A naar B gaan. Met diverse partners hebben we al een reeks digitale producten en diensten ontwikkeld om slimmer samen te werken, waste te verminderen en onze performance verder te verbeteren. Digitale innovatie creëert waarde en maakt nieuwe businessmodellen mogelijk die fors zullen bijdragen aan de welvaart en vooruitgang van onze regio, van Nederland en de rest van de wereld.


Als CFO is Paul Smits eindverantwoordelijk voor het IT management van Port of Rotterdam. Gedurende de avond zal hij laten zien welke stappen hij de Rotterdamse Haven laat zetten om de slimste haven van de wereld te worden. Hij toont u hoe Havenbedrijf Rotterdam dit digitaliseringsproces faciliteert voor ketenpartijen. Tevens neemt Paul u mee in hoe het innovatie-ecosysteem werkt, en met wie wordt samengewerkt aan de digitale toekomst van haven. De Rotterdamse filosofie daarbij luidt: digitale producten en diensten die in Rotterdam succesvol zijn, maken we ook beschikbaar voor andere havens in de wereld. Zo versnelt de haven van Rotterdam de wereldwijde uitrol en standaardisatie ervan: connecting the world.

Paul Smits zoekt deze avond de verbinding en gaat graag het gesprek aan met deelnemers over de wijze waarop Port of Rotterdam digitale producten en nieuwe technologieën introduceert. Welke potentie heeft de digitale transformatie voor uw bedrijf? En hoe kunt u er voor zorgen dat uw digitale agenda slaagt?
 

Datum / tijd

Van: 17/01/2019 - 17:30
Tot: 17/01/2019 - 20:30

Locatie

Restaurant 't Amsterdammertje
Loenen aan de Vecht

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: