FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Mobility as a Service (MaaS) in een stroomversnelling

Deze bijeenkomst heeft het maximaal aantal deelnemers bereikt. Indien u zich wenst aan te melden, zult u op de reservelijst worden geplaatst. Zodra wij een afmelding ontvangen sturen wij u hierover een bericht en hopen wij u alsnog te kunnen ontvangen. Excuses voor het ongemak.

Mobility as a Service (MaaS) begint in Nederland steeds meer vorm te krijgen. Nieuwe oplossingen voor de behoefte aan flexibele, duurzame en betaalbare mobiliteit worden aangeboden door verschillende partijen. Daarbij kan het eigen vervoersmiddel plaats maken voor een op maat gemaakte vervoersdienst. Dit vraagt om andere samenwerkingsvormen, nieuwe marktpartijen, een andere rol voor de overheid en slimmer gebruik van beschikbare data en IT. Bij deze wil ik u graag uitnodigen voor ons Vision Dinner op 1 november 2018, waarbij we de dialoog aangaan met de verschillende stakeholders op dit gebied. Hoe kunnen we MaaS in een stroomversnelling brengen en opschalen naar regionaal en uiteindelijk landelijk niveau?

Spreker
Peter Krumm, Strategy & Development Director at Transdev, zet hoog in op innovatie binnen de mobilteitsector. Volgens hem is Mobility as a Service een van de toverwoord van de toekomst. Transdev experimenteert dan ook volop met een transitie naar service gerichte mobiliteitsconcepten. Voorbeelden daarvan zijn de deeltaxi-diensten Abel en BrengFlex. Reizigers kunnen via de app een plaats in een voertuig reserveren, waardoor ze snel op bestemming zijn – op hun eigen tijd en tegen een betaalbare prijs. Samen met MaaS Global wordt gewerkt aan de lancering van de Whim-app in Amsterdam. Whim is een MaaS-concept waarin alle vervoersmodaliteiten integraal worden aangeboden; taxi, huurauto, openbaar vervoer, deelfiets en deelauto. Landelijk werkt Transdev ook samen met Tranzer. Tranzer is een MaaS-concept dat voor een andere aanvliegroute kiest waarbij openbaar vervoer en taxi voor de incidentele reiziger centraal staan. Peter is binnen Transdev dé aanjager op het gebied van smart mobility en werkt hierbij samen met veel verschillende stakeholders. Hij gaat deze avond graag het gesprek met u aan over de ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service en de kansen die daarin voor uw organisatie besloten liggen.
 

Datum / tijd

Van: 01/11/2018 - 18:00
Tot: 01/11/2018 - 20:30

Locatie

A'DAM Toren
Amsterdam

Speciaal geschikt voor

Stakeholders (privaat en publiek, executive niveau) rondom Mobilty as a Service

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: