FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Seaside Dinner

Spreker
Jeroen Tas, Chief Innovation & Strategy Officer and Member of the Executive Committee bij Philips.

Om snel in te kunnen spelen op de veranderende markt maakte het bestuur van Philips enkele jaren geleden de strategische keuze om zich primair op de gezondheidszorg te richten. Deze strategische heroriëntatie leidde ertoe dat Philips afscheid nam van zijn lichtactiviteiten. Daarmee transformeerde zij zich naar een organisatie die zich met innovatieve medische technologie, informatica en dienstverlening op ieder facet van het zorgproces richt.

Jeroen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie van Philips. Tijdens zijn presentatie laat hij u zien welke strategische overwegingen aan de splitsing ten grondslag hebben. Vervolgens gaat hij in op de wijze waarop hij leiderschap verbindt met innovatie, zodat de organisatie beter kan in spelen op de veranderingen in de markt. Daarmee laat hij u zien welke stappen u zelf kunt nemen om een toekomstbestendige organisatie te realiseren.

Programma
18.00 uur | Ontvangst in de bar
19.15 uur | Inhoudelijk programma tijdens diner, inclusief presentatie Jeroen Tas
21.45 uur | Afsluiting, gevolgd door walking dessert
22.30 uur | Einde

 

Datum / tijd

Van: 31/10/2018 - 18:00
Tot: 31/10/2018 - 22:30

Locatie

Grand Hotel Huis ter Duin
Noordwijk

Speciaal geschikt voor

Bestuurders en toezichthouders uit de private en publieke sector

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: