FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

CEO Vision Dinner | Hoe houdt u uw organisatie digitaal up-to-date?

Door digitalisering vindt verandering binnen zowel het private en publieke domein razendsnel plaats. De tijd dat bedrijven konden denken in termen van strategische plannen van vijf jaar is voorbij. In een wereld waar (digitale) businesstrends elkaar voortdurend opvolgen dienen strategie, tactiek en operatie voortdurend op elkaar afgestemd te worden in een naadloze feedback-loop. Dit heeft een grote impact op de workforce en de vaardigheden waarover medewerkers moeten beschikken. Bestuurders worden gedwongen om na te denken over de wijze waarop de digitale vaardigheden van medewerkers up to date blijven. Ook de samenwerking tussen de verschillende generaties als mede de omgeving waarin men werkt, is van groot belang in het succesvol en continu mee kunnen gaan in de digitalisering.

Sprekers
Frank Wammes, Chief Technology Officer van Capgemini Applications Services Continental Europe, ziet dat organisaties de snelheid van technologische ontwikkelingen vaak onderschatten. Vaardigheden van medewerkers blijven hierdoor achter. Waar organisaties zich voornamelijk bezig houden met het hier en nu, zouden zij zich meer moeten richten op de ‘potentiële’ businessmodellen van de toekomst en daarbij bijbehorende vaardigheden van werknemers. Volgens Frank zijn eigen verantwoordelijkheid en laagdrempeligheid dé oplossing: medewerkers moeten de vrijheid krijgen om te experimenteren met innovatieve businessmodellen en zichzelf te scholen. Hierdoor wordt de digitale kloof tussen de benodigde en de huidige vaardigheden overbrugd. Frank gaat deze avond graag het gesprek met u aan over de vraag op welke manier deze digitale kloof binnen de organisatie overbrugd kan worden en welke rol daarin voor u als bestuurder is weggelegd.

Joost van Beveren, Directeur Corporate Strategy, Change & Innovation bij VIVAT, was betrokken bij de opzet van het Vivat Innovation Centre (Vince), in lijn met de focus van VIVAT op innovatie. Met de opening van Vince neemt VIVAT de regie over haar innovatie-ontwikkelingen, met als resultaat dat het tempo daarin verhoogt. VIVAT leidt haar eigen mensen op om innovatie in de praktijk te brengen, met hulp van externe partijen. Zo heeft VIVAT recent in samenwerking met LinkedIn een competentieanalyse (specifiek op het gebied van digitale vaardigheden) uitgevoerd, waarmee VIVAT inzicht verkrijgt in de digital capabilities en ambities van haar werknemers. Joost gaat deze avond graag met u in gesprek over hoe u uw werknemers meeneemt in de innovatiestrategie van uw organisatie, en op welke manier u ervoor zorgt dat zij over de juiste competenties beschikken. 

 

Datum / tijd

Van: 11/10/2018 - 18:00
Tot: 11/10/2018 - 20:30

Locatie

USG People
Almere

Speciaal geschikt voor

Leden van Raad van Bestuur en Directies uit het bedrijfsleven en de publieke sector

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: