FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Seminar Energietransitie | Aardwarmte: toekomstperspectief

De uitputting van fossiele brandstoffen vraagt om nieuwe energiebronnen en duurzame oplossingen. Geothermie (aardwarmte) is een van de kansrijke ontwikkelingen om tot een duurzame energievoorziening te komen: aanwezig warm water uit de (diepe) ondergrond wordt opgepompt om huizen, kassen en industrie te verwarmen. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd met geothermie en deze techniek biedt steeds meer mogelijkheden. Maar zal aardwarmte in de toekomst daadwerkelijk aardgas vervangen? Hoe snel is geothermie toepasbaar in de woonsector, binnen bedrijven en industrieën in Nederland? Welke investeringen zijn op korte en lange termijn nodig?

Langs deze weg wil u van harte uitnodigen voor de Seminar Energietransitie op 20 september waarbij we met elkaar het gesprek aangaan over de mogelijkheden die geothermie u kan bieden. Het programma start met workshops van Royal HaskoningDHV, VB Groep en Farm Frites, gevolgd door twee keynote presentaties en een forumdiscussie.

Sprekers
Marit Brommer is CEO van het International Geothermal Association (IGA).
Het IGA is er van overtuigt dat geothermie dé brug is naar een duurzame toekomst. Daarom faciliteert en promoot zij de ontwikkeling van - en het onderzoek naar - geothermische bronnen op globaal niveau. Marit werkt samen met verschillende partners om geothermie op de kaart te zetten en als volwaardige speler te positioneren in de dialoog over energietransitie. Zij zal dan ook ingaan op de mogelijkheden om aardwarmte in Nederland toe te passen. Daarnaast is Marit de dagvoorzitter van de bijeenkomst.

Dirk Fransaer is CEO van VITO.
VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), is het grootste onderzoeksinstituut in België op het vlak van duurzaamheid en cleantech. Zij experimenteert op grote schaal met het boren van putten om aardwarmte op te wekken. Dit heeft er toe geleid dat VITO in 2018 haar eerste geothermiecentrale realiseert. Dirk zal ingaan op de mogelijkheden die deze diepe geothermie biedt, en welke kansen er nog liggen in de toekomst.

U bent van harte welkom bij dit seminar op 20 september 2018. Genodigden zijn leden raad van bestuur, directieleden uit het bedrijfsleven, ingenieursbureaus, de industrie en de publieke sector. Deelnamekosten zijn €395 p.p., de volgende personen € 195 p.p.

Datum / tijd

Van: 20/09/2018 - 12:30
Tot: 20/09/2018 - 17:30

Locatie

Deltahotel
Vlaardingen

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: