FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | De agile transformatie van ABN AMRO

De introductie van nieuwe en disruptieve technologieën, klanten die steeds kritischer worden en steeds hogere verwachtingen hebben: het bedrijfsleven is volop in beweging. Als reactie op deze snelle veranderingen zullen bestuurders moeten nadenken over de rol die zij met hun organisaties in dit snel veranderende speelveld willen innemen. Dit vraagt om lef, focus, wendbaarheid en leiderschap.

Dit vision dinner maakt onderdeel uit van een programmalijn, waarin wij de dialoog tussen bestuurders en toezichthouders faciliteren. Beiden hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar hebben één gezamenlijk doel: het realiseren van een toekomstbestendige, liefst High Performance, organisatie.

Spreker
Ton Hagens is Executive Program Director bij ABN AMRO en geeft in die hoedanigheid leiding aan de agile transformatie van één van de grootste banken van Nederland. Daarvoor was hij actief als COO Corporate Banking en vervulde hij meerdere leiderschapsposities binnen de bank.

Het topmanagement van ABN AMRO signaleerde dat de bank, vanwege haar klassiek vormgegeven bestuur- en besluitmethodiek, achter begon te lopen op andere financiële instellingen. Er moest iets veranderen. Het management nam het voortouw en overtuigde het bestuur ervan dat een nieuwe organisatiestructuur essentieel was voor de toekomst van de bank. Zo startte de agile transformatie van ABN AMRO: autonome teams, wendbaar, snel reagerend en inspelend op de veranderende markt.

Tijdens dit vision dinner neemt Ton u mee in de wijze waarop hij en zijn collega’s binnen de RvB en RvC draagvlak voor deze transitie hebben gecreëerd. Daarbij beantwoordt hij onder meer de volgende vragen:
• Hoe bepaalt u wat de juiste organisatievorm voor uw bedrijf is? En hoe gaat u van experimenteren naar implementatie in de bedrijfsvoering?
• Hoe houdt u als RvC of RvT zicht op de risico’s die met een dergelijke transitie gepaard gaan?
• Hoe verhoudt toezicht en bestuur zich tot zelfsturende teams?
• Wat zijn de ervaringen van ABN AMRO met agile werken tot nu toe en wat zijn Tons lessons learned?

 

Datum / tijd

Van: 04/09/2018 - 18:00
Tot: 04/09/2018 - 20:30

Locatie

Kasteel Montfoort
Montfoort

Speciaal geschikt voor

Leden RvB, RvC en RvT vanuit een cross-sectorale doelgroep

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: