FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner Leiderschap in Transitie | Wisselwerking mens en techniek (AI, Blockchain)

Voor vele bedrijven is de impact van technologische ontwikkelingen als robotisering, AI, blockchain en de energietransitie groot, zowel op de werkprocessen als op de workforce. Functies en banen veranderen, maar verdwijnen eveneens. Als mensen uitstromen bij een bedrijf, heeft dit tevens impact op maatschappelijke niveau.

U, als lid van de Directie of Raad van Bestuur, ziet vaak in een rap tempo allerlei technologische ontwikkelingen op u en uw organisatie afkomen, die weer bijstelling in uw bedrijfsvoering oproepen. Hoe beweeg je als organisatie naar de toekomst? Hoe positioneer je je als leider in de wisselwerking mens en techniek? Hoe integreer je technologische ontwikkelingen als AI en blockchain in je bedrijf? Zijn nieuwe businessmodellen nodig? Hoe hou je werknemers betrokken, vitaal en inzetbaar?

In de programmalijn Leiderschap in Transitie ligt de focus op het bewerkstelligen van een continue balans tussen u, uw bedrijf en de technologische ontwikkelingen. In een reeks van vijf bijeenkomsten staat u centraal. Door kennisvergroting over AI én het opbouwen van inzicht over uw eigen functioneren, wordt het stapsgewijs duidelijker hoe AI u en uw bedrijf dient in de praktijk.

Tijdens deze tweede bijeenkomst van de serie van 5 bijeenkomsten, gaan Jan Broersen en Edwin van den Ouden graag met u in gesprek over AI en Blockchain, waarbij zij inspelen op uw vragen en u uitnodigen om gezamenlijk meer de diepte in te gaan.

Jan Broersen, universitair hoofddocent UU, is techneut en filosoof. Hij belicht vanuit de filosofie de zoektocht naar de balans tussen AI en de mens in de commerciële, economische en sociale wereld (existentiële vragen). Aan bod komen vragen als: wat is AI in de huidige stand van zaken, waar zitten de gevaren én opportunities, welke invloed heeft AI op de arbeidsmarkt, welke verantwoordelijkheid hebben business leaders omdat de wetgeving op gebied van AI achter de feiten aanloopt.

Edwin van den Ouden, blockchaindeskundige EY en CEO van Coin Unlimited, is jong en bevlogen. Hij zal u op de hoogte brengen over hoe blockchain functioneert, wat het produceert en wat het betekent voor de mens en zijn functioneren, waar het heengaat en hoe het invloed kan hebben in organisaties en op u.

Datum / tijd

Van: 19/06/2018 - 18:00
Tot: 19/06/2018 - 20:30

Locatie

Belle Bistro
Oud Zuilen

Speciaal geschikt voor

Leden van Raad van Bestuur en Directies uit het bedrijfsleven en de publieke sector

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: