FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar
Flevum | Management | “Zij moeten anders gaan doen….”

Management | “Zij moeten anders gaan doen….”

Voor succesvolle verandering is ontwikkeling nodig. Dit geldt zowel voor een organisatie als geheel als voor de medewerkers van de organisatie. Als leidinggevende heb je de verantwoordelijkheid om je medewerkers in een transitie te begeleiden in hun ontwikkeling.

In veel organisaties legt de leidinggevende hier echter niet de nadruk op. Binnen verandertrajecten wordt vaak enkel aandacht gegeven aan het eindresultaat. Als een leidinggevende met name op dit eindresultaat stuurt, heeft hij geen aandacht voor de weg ernaartoe. En juist hier ligt de mogelijkheid voor een ware transitie.

OVER DE SPREKERS

ERWIN SCHWARTZ is Managing Partner van The Brown Paper Company. 25 jaar ervaring met leiders en managers en veranderen. Daagt hen uit verantwoordelijkheid te nemen en het iedere dag weer beter te doen. Om zo bedrijven met bestaansrecht te bouwen.

BRAM HUSTINX is een ervaren management uitdager bij The Brown Paper Company. Heeft in de afgelopen 15 jaar veel ervaring opgedaan met het begeleiden van managementteams en organisaties in transitie. Richt zich in de transities op zowel de bovenstroom als de onderstroom.

Datum / tijd

Van: 29/05/2018 - 16:00
Tot: 29/05/2018 - 18:30

Programma

15.00 uur | Netwerken*
15:30 uur | Start bijeenkomst
18.30 uur | Einde bijeenkomst

*facultatief

Locatie

Landgoed Huize Bergen
Vught

Speciaal geschikt voor

FLEVUM EXECUTIVE staat voor het ontmoeten van Peers – directieleden en senior managers van bedrijven met 50 of meer medewerkers - buiten uw eigen branche tijdens inhoudelijke/kennisbijeenkomsten. De thema’s van de bijeenkomsten zijn actueel en worden gevoed door de constante veranderingen in de wereld om ons heen, dus ook die van u! De ontmoetingen kennen een hoge mate van betrokkenheid van de deelnemers op basis van de onderlinge discussie en uitwisseling van kennis en ervaring(en). Het thema van de bijeenkomst en de discussies leiden tot nieuwe inzichten en/of inspiratie en dragen op die wijze bij aan de ontwikkeling van de deelnemer en het bedrijf.

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: