FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Trends in Veiligheid

De wereld is verbonden en de snelheid waarmee deze verbindingen worden gelegd, is enorm. Deze ontwikkelingen plaatsen de organisaties, burgers, overheid en de samenleving als geheel voor dilemma’s en uitdagingen. Digitalisering brengt immers nieuwe kwetsbaarheden met zich mee en de toenemende verbondenheid raakt de persoonlijke levenssfeer van individuen. Aan de andere kant biedt digitalisering kansen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Tijdens dit vision dinner overhandigt Erik Hoorweg het eerste exemplaar van het rapport ‘Trends in Veiligheid’ aan Patricia Zorko. Dit jaarlijkse visierapport schetst de belangrijkste ontwikkelingen in het domein van openbare orde en veiligheid.

Sprekers
Patricia Zorko is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, en tevens Directeur Cyber Security (Ministerie van Justitie en Veiligheid).
Erik Hoorweg is Vice President bij Capgemini Consulting. Hij leidt de Security & Privacy afdeling in de publieke sector.


Erik is van mening dat vertrouwen het fundament vormt van de digitale samenleving. Dit fundament lijkt echter steeds meer op drijfzand. Misbruik van persoonsgegevens (denk aan Facebook en Cambridge Analytica) vormt een toenemende bedreiging. Voor organisaties in het veiligheidsdomein is de digitalisering dubbel uitdagend. Zij vormen de hoeksteen van de veilige samenleving en dienen volop mee te gaan in deze ontwikkeling aangezien criminaliteit ook digitaliseert. Dit introduceert echter nieuwe uitdagingen die juist het vertrouwen van de burger weer kunnen aantasten.

Volgens Patricia acteert Nederland binnen het digitale domein internationaal op topniveau. Cyber is mainstream in ons land. Tegelijkertijd is cybercriminaliteit, -spionage en sabotage ook mainstream geworden, maar blijft Nederland achter op het gebied van digitale weerbaarheid. En dus moet cybersecurity ook mainstream worden, aldus Patricia Zorko. Dat is noodzakelijk, want cyberdreigingen ondergraven het innovatie- en concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven én het vertrouwen in de digitale samenleving. Als Nederland echt een digitale ‘safe place to do business’ wil blijven is het belangrijk dat overheid en bedrijfsleven samenwerken en de komende jaren extra investeren in cybersecurity.

Datum / tijd

Van: 24/05/2018 - 18:00
Tot: 24/05/2018 - 20:30

Locatie

Sociëteit de Witte
Den Haag

Speciaal geschikt voor

Directeuren en bestuurders uit het publieke veiligheidsdomein

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: