FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Innovatie | Circulaire Economie - Wil de echte ketenregisseur opstaan?

Spreker: Coert Peters - ROVA Holding Zwolle

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Het sluiten van kringlopen lukt alleen als alle schakels in de keten ook echt samenwerken. Maar wie voert de regie? Wie is de ketenregisseur? Of is dat juist het probleem, dat er geen regie is? 

Wil je meer weten over de innovatieve aanpak van ROVA en waar een organisatie groot in kan zijn?
Kom dan naar deze inspirerende, interactieve en interessante bijeenkomst.

Laat u verrassen, wees erbij, verbreed uw kennis en uw netwerk!

Graag tot ziens op 8 maart in Zwolle.

 

Over ROVA - ROVA is een publieke dienstverlener en werkt ten behoeve van 23 gemeenten met een werkgebied van ongeveer 900.000 inwoners verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland.

Datum / tijd

Van: 08/03/2018 - 16:30
Tot: 08/03/2018 - 18:30

Programma

16.30 uur | Inloop en ontvangst
16.45 uur | Welkomstwoord, introductie deelnemers, aansluitend interactieve presentatie 
17.45 uur - 18.30 uur | drankje, napraten en netwerken

Locatie

ROVA HOLDING NV Zwolle
Steinfurtstraat 2
8028 PP Zwolle
Phone: 038-4273702

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: