FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar
Flevum Director's Challenge | Duurzaamheid in de boardroom

Director's Challenge | Duurzame inzetbaarheid in de boardroom

WAAROM AANTOONBARE DUURZAME INZETBAARHEID IN DE BOARDROOM HOORT?

Ja, het gaat ook om erom of je als directie en/of managementteam vitaal, toegewijd, competent en lekker productief bezig bent en blijft. En je een voorbeeldrol kunt vervullen voor medewerkers. Als de leiding van een onderneming om diverse uiteenlopende redenen niet fit@work is of blijft en daarmee dus niet duurzaam inzetbaar is dan heeft dit consequenties voor de bedrijfsvoering en resultaten.

En precies hetzelfde geldt voor alle medewerkers. Of het nou aan de werk-privé situatie, gezondheid, motivatie of vakkundigheid ligt die tijdelijk onder druk kan komen te staan, al deze factoren hebben een directe invloed op de productiviteit waarop de leiding van het ondernemen rekent en bouwt. Vaak valt productiviteitsverlies pas op als iemand verzuimt en (tijdelijk) niet werkt. Daar bent u als directeur/bestuurder natuurlijk alert op.

Verbazingwekkend weinig organisaties weten hoeveel productiviteit (in €) zij bij benadering verspillen doordat medewerkers die (nog) niet verzuimen en dagelijks hun werk doen door allerlei redenen verminderd inzetbaar en productief zijn. En gaat het om het rendement op investeringen in duurzame inzetbaarheidsmaatregelen dan zijn er weinig indicatoren die vooraf al bruikbare informatie opleveren om goede investeringsbeslissingen te nemen.

Met behulp van de Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid die door TNO en partners werd ontwikkeld kan inmiddels zelfs in euro’s aangetoond worden wat verminderde duurzame inzetbaarheid een bedrijf op dat moment kost en welke maatregelen het meeste opleveren. Iedereen in de boardroom weet waarom dit belangrijk is. Tijdens deze Director’s Challenge laten wij zien hoe u zicht kunt krijgen op productiviteitsverspilling en investeringsbeslissingen om uw medewerkers duurzaam inzetbaar en productief, kortom fit@work te houden.

OVER DE SPREKER
GUIDO WELTER was na diverse HR functies vier jaar lang innovatiemanager bij Randstad en is daar begonnen in samenwerking met TNO en partners uit het bedrijfsleven tooling te ontwikkelen dat niet alleen werkenden helpt hun inzetbaarheid in kaart te brengen en te verbeteren. Ook bedrijfsleiding en management kregen een dashboard om de duurzame inzetbaarheid van de personele populatie te monitoren. Guido heeft met InGuide als zelfstandige organisatieadviseur samen met TNO en partners de Kosten Baten Tool duurzame inzetbaarheid ontwikkeld en is als Raad van Advies lid van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid betrokken bij innovatie, advies en implementatie van programma’s die de duurzame inzetbaarheid in organisaties bevorderen.

Datum / tijd

Van: 28/02/2018 - 18:00
Tot: 28/02/2018 - 21:00

Programma

Director's Challenge

Locatie

Landgoed Huize Bergen
Vught

Speciaal geschikt voor

Directeuren van bedrijven met 100 of meer medewerkers.

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: