FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Leiderschap in Transitie

De technologische ontwikkelingen – zoals Artificial Intelligence, Internet of Things, blockchain, robotisering – hebben grote invloed op werkprocessen en op de workforce. Er zullen functies en banen veranderen, maar ook verdwijnen. Als mensen uitstromen bij een bedrijf, dan heeft dit ook een maatschappelijke impact. Als lid van de Raad van bestuur/ directie ziet u al deze technologische ontwikkelingen op u en uw bedrijf afkomen. U moet hierop een antwoord, een strategie, formuleren voor uw bedrijf. Dit vraagt om afwegingen en keuzes.

Hoe ga je hier als leidinggevende mee om? Hoe zorg je dat je jezelf zo blijft ontwikkelen dat je de ontwikkelingen bij kunt houden en weloverwogen keuzes kunt maken? In de programmalijn Leiderschap in Transitie ligt de focus op de balans tussen mens en technologische ontwikkelingen. In een reeks van vijf bijeenkomsten staat de persoonlijke ontwikkeling van de CEO centraal.

De eerste bijeenkomst wordt ingeleid door Diederick Croese, CEO van Singularity University Nederland, en Raymond Puts, CEO USG People.
Bij de Singularity University ziet men techniek als middel voor een betere samenleving en menselijk functioneren. Diederick zal op hoofdlijnen schetsen wat de technologische ontwikkelingen voor kansen en bedreigingen bieden voor directieleden in grotere organisaties en hoe snel deze ontwikkelingen gaan.
Raymond zal vervolgens vanuit de praktijk een aantal voorbeelden geven van de wisselwerking tussen techniek & mens en de invloed op de ‘workforce’. Raymond ziet de arbeidsmarkt veranderen. Hoe gaat hij daar als leidinggevende mee om? Welke dilemma’s ervaart hij als persoon in de aansturing van zijn bedrijf en vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid?

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaan Diederick en Raymond graag u met in gesprek over de thematiek. Door middel van een intervisie-opdracht komt u en uw leiderschap centraal te staan.
 

Datum / tijd

Van: 13/02/2018 - 18:00
Tot: 13/02/2018 - 20:30

Locatie

USG People the Netherlands B.V.
Almere

Speciaal geschikt voor

CEO’s / leden Raad van Bestuur

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: