FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | General Data Protection Regulation: De aanpak en visies van Coolblue en ABN AMRO

Terwijl de datum waarop de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht gaat snel dichterbij komt, worstelen veel bedrijven nog met de vraag hoe zij in mei 2018 volledig compliant kunnen zijn. De wet heeft immers veel implicaties en tevens impact op werknemers, processen en technologie. Waar begint u? Hoe creëert u bewustwording onder uw medewerkers, zodat zij weten hoe om te gaan met persoonsgegevens? Maar ook na de inwerkingtreding moet GDPR compliancy worden geborgd. Kortom, een ongoing process. Dit vraagt om een permanente monitoring van de vraag of uw organisatie voldoet aan de eisen die de GDPR stelt.

Spreker
Cassandra Moons, Legal Master of Disaster bij Coolblue.

Coolblue heeft bewust gekozen voor een klein projectteam, bestaande uit legal en IT security, dat zich bezighoudt met de uitrol van de GDPR. Streven is om de GDPR hand-in-hand te laten gaan met de slogan ‘alles voor een glimlach’ en de kernwaarden van Coolblue. Één van de eerste keuzes die door het projectteam is gemaakt was de aanstelling van een Data Protection Officer. Andere belangrijke aandachtspunten zijn accountability en het maken van GDPR-proof afspraken met partners en externe dataverwerkers. Ook het creëren van bewustwording onder werknemers en heldere informatie naar klanten over hun nieuwe rechten staan hoog op de agenda. Zo wordt begin volgend jaar gestart met roadshows en e-learnings, specifiek toegespitst op afdelingen die data verwerken zoals klantenservice, marketing, sales en IT.

Tijdens haar presentatie laat Cassandra u zien waar Coolblue in het implementatieproces staat en waar voor haar nog uitdagingen liggen. Één van deze uitdagingen is legacy. Omdat veel interfaces en applicaties in het landschap met elkaar communiceren is bijvoorbeeld het right to be forgotten nog een enorme horde die genomen moet worden. Tot slot gaat Cassandra in op de kansen die volgens haar hand in hand kunnen gaan met de GDPR.

Frank Mulder, Chief Privacy Officer bij ABN AMRO, geeft een korte reactie op de presentatie van Cassandra. Daarbij gaat hij in op de verschillen tussen de GDPR strategie van Coolblue en ABN AMRO.

Datum / tijd

Van: 07/02/2018 - 18:00
Tot: 07/02/2018 - 20:30

Locatie

Kasteel Montfoort
Montfoort

Speciaal geschikt voor

Directeuren uit de publieke en private sector
 

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: