FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Digitale Transformatie

Digitalisering maakt efficiëntere samenwerking tussen het bedrijfsleven mogelijk. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van data platformen waarop een effectieve uitwisseling van gegevens mogelijk is. Door gegevens real time uit te wisselen kunnen complexe samenwerkingen worden uitgevoerd en kan een betere planning worden gemaakt. Tijdens dit vision dinner laten wij u zien hoe gegevens optimaal uitgewisseld kunnen worden en beschikbaar gesteld kunnen worden voor het bedrijfsleven en burgers. Laat u inspireren over de wijze waarop data platformen ook voor uw bedrijf nieuwe kansen op het gebied van co-creatie, innovatie en nieuwe business opportunities kunnen creëren.

Jaco van Goudswaard, CIO en CDO bij het Kadaster.
Om invulling te geven aan de digitale transformatie van het Kadaster, waarbij IT en business steeds nauwer met elkaar samenwerken, is de stap naar een agile omgeving gemaakt. Ondertussen werken er 52 agile en scrum teams die zich onder meer bezig houden met de vraag hoe het Kadaster aanvullende diensten kan ontwikkelen. Het Kadaster beschikt over enorm veel data op en in de grond. De ambitie is om deze data via api’s beschikbaar te stellen, zodat organisaties, burgers, onderwijsinstellingen en overheden deze kunnen gebruiken. De digitale strategie is erop gericht de geosector een platform te bieden en daarmee zelf een centrale rol in een groter ecosysteem te kunnen vervullen.

Helma Broers-Kersbergen, CIO bij Havenbedrijf Rotterdam.
Anticiperend op de komst van logistieke wereldwijde platformen heeft het Havenbedrijf haar strategie voor de toekomst herijkt. Digitalisering is een belangrijke pijler in de ambitie om een veilige en efficiënte wereldhaven te blijven. Op geen ander industriegebied in Nederland zijn zo veel grote multinationals met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk als in de Rotterdamse haven. Samenwerking en communicatie zijn dan ook van groot belang in de digitale ambitie van deze haven. Een goede digitale positie waarin Nederland aansluit op de wereldwijde en Europese logistieke netwerken en platforms is dan ook essentieel. Het Havenbedrijf investeert, innoveert en transformeert om deze ambitie verder vorm te geven.

Uw gespreksleider is Robert van Glabbeek, huidig Managing Director en Director Solutions & Operations bij PostNL.
 

Datum / tijd

Van: 24/01/2018 - 18:00
Tot: 24/01/2018 - 20:30

Locatie

Buitenplaats Sparrendaal
Driebergen

Speciaal geschikt voor

Directeuren en bestuurders uit de private en publieke sector

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: