FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | De cloud transitie van Philips naar een public cloud

De afgelopen 10 jaar was het gebruik van lokaal geïnstalleerde bedrijfssoftware de norm. Voor veel SAP-gebruikende bedrijven zijn deze on premise solutions echter niet meer afdoende. Immers snelheid is geboden en van een CIO wordt verwacht meer impact op de business te kunnen faciliteren dan tot op heden heeft plaatsgevonden. De transitie naar een cloud platform is een voor de hand liggende vervolgstap waarbij veel bedrijven de ‘sense of urgency’ ervaren dat deze transitie op de korte termijn moet worden ingezet. Tijdens deze bijeenkomst gaan we, samen met Hans Koolen (Sr. Director Commercial IT & Cloud Sourcing bij Philips), dieper op dit onderwerp in. Welke overwegingen hebben binnen zijn organisatie een rol gespeeld in de keuze voor een cloud transitie? Welke kansen heeft Philips kunnen benutten dankzij deze transitie en hoe kunt u zelf de transformatie van uw SAP-platform inpassen binnen een uitgebreide cloud strategie?”

Spreker
Hans Koolen is Senior Director Cloud Sourcing & Commercial IT bij Philips.
Onder leiding van Hans Koolen heeft Philips in 16 maanden tijd meer dan 3,000 applicaties omgezet naar een cloud based omgeving. De transitie van dit grote IT landschap naar de cloud vergde een cultuurverandering. Deze was uitsluitend te bereiken door zowel de technische, commerciële en culturele aspecten van de cloudtransitie gelijktijdig aan te pakken. Kortom, een integrale aanpak.

Een andere uitdaging waar Hans zich voor gesteld zag was de vraag naar welk cloud platform hij het IT landschap van Philips zou verplaatsen: een private of publieke cloud? De keuze viel op deze laatste. Tijdens dit vision dinner zal hij toelichten wat zijn belangrijkste redenen voor deze keuze waren en welke voordelen er tot nu toe met deze transitie zijn gerealiseerd.

Tijdens deze bijeenkomst wil Hans zijn ideeën omtrent de cloud transitie graag met u klankborden. Ga ook de discussie met hem aan en ontdek gezamenlijk op welke manier de cloud ook voor uw bedrijf een stap voorwaarts kan zijn.

Datum / tijd

Van: 07/12/2017 - 18:00
Tot: 07/12/2017 - 20:30

Locatie

De Landgoederij
Bunnik

Speciaal geschikt voor

Directeuren en bestuurders

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: