FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Vision Dinner | Informatiesamenleving zonder digitale tweedeling

De digitale revolutie vindt ook haar toetreden tot de publieke sector. Digitalisering van het producten- en dienstenportfolio, de Rijkscloud en de Digitale Werkomgeving Rijksdienst vormen voorbeelden van de nieuwe e-overheid. Ook heeft de overheid zich tot doel gesteld om alle schriftelijke communicatie met burgers vanaf 2017 digitaal te laten plaatsvinden, want de algehele digitalisering wordt beschouwd als de meest passende en daarmee de meest gewenste vorm van interactie en dienstverlening. Maar is dit een juiste aanname? En wat betekent dit voor de burgers die niet mee kunnen met deze digitalisering? Bijvoorbeeld wanneer zij niet over de juiste digitale vaardigheden beschikken of wanneer zij niet de financiële middelen hebben die hen toegang biedt tot internet en digitale systemen? Of wanneer offline een bewuste keuze is? Is exclusie het onvermijdelijke gevolg?

Sprekers
Reinier van Zupthen, De Nationale Ombudsman.
Recentelijk onthulde De Nationale Ombudsman een kritisch rapport over de digitale postbus van MijnOverheid.nl. Vanwege de vele klachten over MijnOverheid.nl deed de Ombudsman deze zomer onderzoek naar de toegankelijkheid van het systeem. Vanuit het perspectief van de gebruiker is gekeken welke knelpunten er bij het gebruik van de Berichtenbox zijn en of daar ruimte voor verbetering is. Tijdens zijn presentatie gaat hij in op de belangrijkste conclusies van het rapport en geeft hij enkele aanbevelingen om de communicatie tussen overheid en burgers te verbeteren.

Tineke Netelenbos is voorzitter van het publiek-private programma Digivaardig & Digiveilig.
Dit programma is erop gericht Nederland digitaal vaardiger, digitaal bewuster en digitaal veiliger te maken. In dat kader is Tineke ook benoemd tot Digital Champion: zij vertegenwoordigt Nederland in het Europese gezelschap van Digital Champions. Dit gezelschap komt op initiatief van Neelie Kroes samen en streeft ernaar om op nationaal niveau de voordelen van de digitale economie te benutten. Zij combineert deze werkzaamheden met haar rol als eSkills ambassadeur in Nederland en haar lidmaatschap van de Cyber Security Raad. In het verleden was
zij onder meer minister van Transport en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Netwerk
Dit vision dinner maakt onderdeel uit van de programmalijn ‘Informatiesamenleving zonder digitale tweedeling’. Het programma heeft tot doel het oprichten van een netwerk, waarbij wordt ingegaan op de vraagstukken rondom digitalisering van overheidscommunicatie en –dienstverlening. Niet zozeer vanuit de vraag hoe de digitale tweedeling die bestaat opgelost kan worden en digitale gelijkheid kan worden gecreëerd, maar veeleer vanuit de vraag hoe de overheid met dit fenomeen om kan gaan.

Datum / tijd

Van: 22/11/2017 - 18:30
Tot: 22/11/2017 - 21:00

Locatie

Sociteit de Witte
Den Haag

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: