FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Vol, reserve inschrijving mogelijk
Director's Challenge | Leiderschap Het hangt er vanaf

Director's Challenge | Leiderschap Het hangt er vanaf

Er is een massa aan literatuur over leiderschap. Het meeste omhelst aanwijzingen over hoe medewerkers naar je hand te zetten. Vraag is wel zijn medewerkers daar wel toe bereid. Is het onlogisch te veronderstellen dat zij zo hun eigen doelstellingen en verwachtingen hebben? Dat hun “meewerken” afhangt van de mate waarin hun eigen doelstellingen worden vervuld. Geld is daarbij belangrijk, maar er zijn tal van beroepen en functie te benoemen, waaruit blijkt dat dit niet het enige kan zijn. Onderzoek laat zien dat er vier “vermogens” nodig zijn om als organisatie te kunnen overleven. Het blijkt echter dat die vermogens af te leiden zijn van vier behoeftes, die elk mens heeft en waar ze door gedreven worden.

De inleiding zal inzicht geven in wat die behoeftes en de daarvan af te leiden vermogens zijn. Dat niet alleen. Ook zal aan de hand van het wetenschappelijk gevalideerd “Vierfasenmodel” Wat de organisatorische strategieën zijn om die vermogens te vergroten en welke combinaties wel en wel niet werken. Daaraan gekoppeld zal worden aangegeven wat de meest geëigende leiderschapsstijl is, welk organisatorisch proces centraal moet staan, welke voor van besluitvormingsproces het meest passende is, welke mentaliteit gevraagd wordt en waar innovatie op gericht moet zijn.

OVER DE SPREKER
PROF. DR. ING. TEUN W. HARDJONO emeritus hoogleraar bedrijfskunde en was zeventien jaar verbonden aan de Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij begon zijn carrière als adviseur Onderneming Strategie en Beleid bij Berenschot. Hij promoveerde in 1995 op het proefschrift Ritmiek en Organisatie dynamiek. Hardjono was fellow bij het Wetenschappelijk Instituut van het CDA en schreef samen met Hubert Beusmans het essay “Europa Heruitvinden”. Voor die partij is hij sinds 2011 lid van de gemeenteraad van Gouda. Na zijn emeritaat richtte het de stichting DeGoudseSchool (www.degoudseschool.nl). Naast andere nevenfuncties is hij vanaf het begin lid van de klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van het VNO-NCW
 

Datum / tijd

Van: 16/11/2017 - 18:00
Tot: 16/11/2017 - 21:00

Programma

Director's Challenge

Locatie

Landgoed Huize Bergen

Speciaal geschikt voor

Director’s Challenge bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor directieleden van bedrijven met 100 of meer medewerkers.

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: