FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar
Flevum Executive | Innovatie | Heijmans verduurzaamt en wat doet u?
Flevum Executive | Innovatie | Sprekers Heijmans verduurzaamt en wat doet u?

Innovatie | Heijmans verduurzaamt en wat doet u?

Heijmans zet in op duurzaamheid op haar werkterreinen van verbinden, wonen en werken. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op hoe Heijmans dat doet en welke stappen zij heeft genomen. Zo is binnen Heijmans het besluit genomen om onze woningen zonder een gasaansluiting te voorzien, tenzij. Heijmans vindt dat duurzaamheid noodzakelijk is, omdat zij de wereld mooier willen maken, maar ook hun klanten vragen hiernaar. Inmiddels kunnen zij door diverse technologische ontwikkelingen ook steeds duurzamer bouwen. Duurzaamheid beschouwen zij breder dan alleen duurzame energie. Zij denken na over materialen, water, leefmilieu, biodiversiteit en mobiliteit. Immers wij bouwen infrastructuur en gebouwen voor de lange termijn.

Ook verwachten wij dat onze partners zoals architecten steeds meer over duurzaamheid nadenken. Immers vindt Heijmans het beter om duurzame woningen te bouwen dan woningen duurzaam te maken. Architechtenbureau Ninedots gaat graag in hoe zij dat aanpakken.

Heijmans verwacht dat mobiliteit steeds belangrijker wordt bij vastgoedontwikkelingen in de binnenstad. In de binnensteden zijn er vaker geen parkeerplaatsen meer beschikbaar of tegen zeer hoge prijzen. Dan is mobiliteit een belangrijk onderdeel voor de wensen van de klant. ALD Automotive - partner van Heijmans - heeft een duidelijk visie over mobiliteit in de steeds drukker wordende binnensteden. Daarom vertellen zij hun visie en ideeën.

De onderwerpen/sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn:

  • Wonen door Theo Smits
  • Utiliteit door Maarten Nijhoff
  • Wegen door Stefan Daamen
  • Duurzame architectuur door Stefan Dannel
  • Mobiliteit door Jan Paul Poldervaart

Datum / tijd

Van: 31/08/2017 - 16:00
Tot: 31/08/2017 - 18:30

Programma

15:00 uur | Netwerken*
16:00 uur | Start bijeenkomst
18:00 uur | Borrel
ca. 18:30 uur | Einde bijeenkomst

*Facultatief onderdeel

Locatie

Heijmans
Rosmalen

Speciaal geschikt voor

Directeuren en senior management van bedrijven met 50 of meer medewerkers.

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: