FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

CEO Vision Dinner | Organisatie van de Toekomst: Transitie en Transformatie

Ieder toekomst bestendig bedrijf kan er niet omheen: genderdiversiteit in de board room. Het aantal vrouwen aan de top is nog steeds een punt van discussie en aandacht. Het Platform “Organisatie van de Toekomst“ zet in een aantal bijeenkomsten het boardroomempowerment van topvrouwen centraal. Vrouwelijke topbestuurders geven een inkijk in hun organisatie en belichten vanuit hun positie en ervaringen de meerwaarde van genderdiversiteit. Doel van de bijeenkomsten is awareness te creëren en de dialoog aan te gaan, juist met mannelijke directieleden en bestuurders, om het tij te keren.

Ingrid Thijssen, COO van Alliander en Topvrouw van het jaar 2016, zal het spits afbijten. Ingrid zal met u in gesprek gaan over transities in organisaties en de maatschappij. Vraagstukken die aan de orde komen zijn: Wat vraagt een transitie van een bestuurders en medewerkers in een organisatie? Wat is de meerwaarde van diversiteit in de boardroom in dergelijke processen?

Annemarie Jorritsma heeft tijdens het Seaside dinner 2016 gesproken over “Vrouwen in Topposities” en daarmee de opstart gegeven aan het Platform Topvrouwen.nl. Annemarie zal tijdens het vision dinner als gesprekleider de discussie prikkelen en (bege)leiden.

Alliander staat als netbeheerder midden in de energietransitie. Het kantoor in Duiven is een circulair gebouwd pand, dat per saldo meer energie produceert dan het gebruikt, en bevat ook diverse laboratoria waar Alliander innovaties ontwikkelt en test. Voorafgaand aan de presentatie en het diner, kunt u deelnemen aan een rondleiding op deze locatie.

Datum / tijd

Van: 30/05/2017 - 18:00
Tot: 30/05/2017 - 20:30

Locatie

Kantoor Alliander
Duiven

Speciaal geschikt voor

Directie- en bestuursleden uit het bedrijfsleven en de publieke sector

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: