FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Kroondebat

Ondernemingen zijn aan het transformeren. Gevoed door economische trends, informatisering, sociale media en individualisering van de arbeidsmarkt.

Transformatie vereist flexibiliteit, lenigheid en leiderschap: Flexibel organiseren, lenig meebewegen. Dat wordt verwacht van onderneming en van de individuele medewerker. Werken in netwerken. Een mix van ‘vast en flex’. Open systemen, met vloeiende en effectieve in- en uitstroom van talent.

Deze transformatie vereist leiderschap. Binnen ondernemingen, en van de individuele medewerker. Leiders die richting geven, maar evenzeer verantwoordelijkheid en ruimte durven bieden aan de medewerker. Het vereist ondernemerschap van de medewerker, professionals die hun vak verstaan en lef hebben om verantwoordelijkheid te nemen.
Dit schept een toekomstbestendige organisatie.

Wel bestaan er nog vele vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van meer flexibele arbeidsrelaties op personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, baanzekerheid, collectieve afspraken, pensioenen en andere HR-processen?
 • Ontwikkelt zich binnen ondernemingen sociaal beleid gericht op alle medewerkers die daar – ongeacht de juridische titel waaronder zij werken- hun   bijdrage leveren?
 • Leidt de transformatie van de onderneming ook tot nieuw sociaal beleid in Nederland, vastgelegd in wetgeving die niet alleen werknemers met vaste contracten, maar alle werkenden perspectief biedt?

Deze vraagstukken bespreken we tijdens het debat over de ‘Toekomst van werk en arbeid’ op 19 november tussen 14.30 en 17.30 uur op bij het Van der Valk hotel te Almere. Inloop vanaf 14.00 uur.

De dagvoorzitter van dit debat is Harry Starren, voormalig directeur van instituut de Baak. Met een keynote van:
Jeff Gaspersz, Professor Innovation Management bij Nyenrode's Center for HRM, Organization & Management Effectiveness.

Sprekers zijn onder andere:

 • Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER)
 • John van Hoof, Directievoorzitter CSU

Werkgeversorganisaties:

 • Hans Biesheuvel, Initiatiefnemer ONL voor Ondernemers
 • Harry van de Kraats, Algemeen Directeur AWVN

HRM directeuren:

 • Maurits Derksen, Directeur HRM bij Alliander
 • Ellen Kuppens, VP Human Resources DSM NL bij DSM
 • Elly Ploumen, Group HR director bij Achmea
 • Michael van Hoewijk, Directeur Human Resources bij PGGM
 • Norma van den Berg, vml HR directeur ISS Facility Services
 • Wij zijn geïnteresseerd in uw visie op de ontwikkelingen die wij zien en wij hopen op een intensieve discussie met u over de toekomst van onder andere collectieve afspraken, flexibilisering, pensioenen, leiderschap. 

Datum / tijd

Van: 19/11/2014 - 14:00
Tot: 19/11/2014 - 17:30

Locatie

Van der Valk hotel Almere
Almere

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: