FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Leiderschap in Transitie (LiT)

Digitalisering en de opkomst van nieuwe technologieën veranderen de wereld in hoog tempo. In deze evoluerende wereld moeten strategie en executie voortdurend worden afgestemd en worden aangepast in een naadloze feedbackloop. Dit heeft niet alleen een grote invloed op de strategie van organisaties, maar misschien nog wel een grotere impact op werknemers en de vaardigheden waarover zij moeten beschikken. Van werknemers wordt verwacht dat zij in rap tempo leren omgaan met nieuwe technologieën. Voor werkgevers is het oplossen van het gebrek aan hoogwaardige digitale vaardigheden onder werknemers dan ook topprioriteit. Daarnaast is het aantrekken van jong talent, dat optreedt als aanjager van nieuwe technologieën, essentieel om te overleven in het digitale tijdperk en concurrentie het hoofd te bieden.

Maar hoe doet u dit? Hoe krijgt u zittende werknemers mee in deze transformatie? En hoe wordt u een aantrekkelijke werkgever, zodat u het digitale talent aantrekt waarmee u het onderscheidt maakt? Deze vraagstukken worden middels een viertal kleinschalige en besloten bijeenkomsten besproken in het platform Leiderschap in Transitie. Samen met andere directeuren uit zowel de business als IT van corporates in Nederland gaat u hierover in gesprek en leert u hoe u zelf een digitaal actieplan maakt.
 

De intiatiefnemers van dit platform zijn:

  • Capgemini Academy
  • USG People
 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: