FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar

Seminar | Nederland gidsland in Europa voor waterstof

 

 

Sprekers

Lucas Bertrand, Business Development Director France/Benelux ITM Power

REFHYNE Project; Rapid response 10 MW electrolysis for refinery and industrial processes and building the world’s largest PEM electrolyser for Shell Germany in Cologne.


Frans Rooijers, CEO CE Delft

Nederland kristallisatiepunt van de Europese waterstofeconomie.

 

René Peters, Directeur TNO

In de toekomst zal er op grote schaal elektriciteit worden opgewekt uit wisselende bronnen zoals zon en wind, deels op de Noordzee. Inpassing in het energie systeem vereist grootschalige opslag. Wat kan de rol van waterstof zijn voor transport en opslag van grootschalige duurzame energie en kunnen we de bestaande infrastructuur hiervoor gebruiken, op land en op de Noordzee?

 

Karsten Büker, Executive ThyssenKrupp

Decarbonization in Industry – from Green Electrons to Green Molecules.

 

Bastian Knoors, Energy Transition Consultant Royal HaskoningDHV

Waterstof heeft bijna oneindige mogelijkheden als energiedrager en grondstof.
Toch blijft het lastig om als industrie het waterstof pad in te zetten, er zijn immers ook alternatieven, en wat als deze goedkoper blijken?
Onzekerheid overheerst in de transitie. Wat is er nodig keuzes te maken, en welke zekerheden zijn er nog wel?

 

Maurice Houben, Principle Consultant Bilfinger Tebodin

Na de visie ontkomen we niet aan de ingenieursrealiteit. Wat zijn de installaties, de kostencurves en de technische risico’s? En wat is de werkelijke winst in broeikasgasreductie? Doorrekeningen op basis van ECO-chain parameters geven houvast.


Egbert Klop, Managing-Director BlueTerra Energy Experts

De industrie moet grootschalig gaan omschakelen van aardgas naar hernieuwbare bronnen. Vooral voor hoge temperatuur is het lastig om een vervanging te vinden. Reversibele hoge-temperatuur elektrolysers bieden hierbij kansen om op efficiënte wijze waterstof in te zetten voor productie van elektriciteit en hoge temperatuur warmte. Door de reversibiliteit kunnen deze units baseload opereren in een markt met een toenemende influx van duurzame energie. Ook kunnen deze systemen gebruik maken van syngas dat gesourced kan worden uit niet-recyclebare productstromen.


Workshops

Waterstof de onbegrensde energiedrager
Decarbonization in industry – from green electrons to green molecules
Mogelijkheden Waterstof in de Industrie
Fundamentele keuzes in de Toekomst

Seminar

Met een jaarlijkse productie en afzet van 0.6 miljoen ton waterstof heeft Nederland nu al een aanzienlijke waterstof markt. Maar het nog niet aangeboorde markt potentieel is vele malen groter! Een jaarlijkse uitbreiding van de markt voor waterstof met 0.6 miljoen ton lijkt goed haalbaar.

Programma
Het programma duurt van 14.00 tot 17.00. De inloop/ontvangst is vanaf 13.30. Na afloop van de bijeenkomst is er een aansluitende borrel.

Deelnamekosten 
De deelnamekosten bedragen €395,- p.p., en €195,- voor de volgende personen in uw gezelschap. Aanmelden kan door hier te klikken of middels het sturen van een e-mail naar corporate@flevum.nl, o.v.v. 'Seminar Waterstof 26 juni 2019’'. 


Datum / tijd

Van: 26/06/2019 - 13:30
Tot: 26/06/2019 - 17:30

Locatie

Deltahotel Vlaardingen
Vlaardingen

 

Onderdeel van Flevum Corporate zijn: