FlevumExecutiveCorporate

 

Het netwerk dat MKB ondernemers in staat stelt om op een efficiënte wijze vele honderden nieuwe contacten te genereren. Het netwerk is landelijk dekkend, maar heeft een regionale verankering.

 

Flevum Executive is de ingang naar hèt netwerk voor leidinggevenden in Nederland, algemeen, vakinhoudelijk of sectorspecifiek.

 

Bestuurders en directie van corporate Nederland ontmoeten elkaar, ontwikkelen gezamenlijk een toekomstvisie en debatteren over actuele thema’s.

 
 

Status Beschikbaarheid

Beschikbaar
Flevum Director's Challenge | Director's Challenge | Vertaling van duurzaamheid

Director's Challenge | Vertaling van duurzaamheid naar de bottomline bij Tarkett/DESSO

Circulaire economie, Cradle 2 Cradle twee termen waarover zeker in Nederland met grote regelmaat wordt gesproken, maar vanuit welke context? Het aspiratie niveau is duidelijk we moeten opschuiven naar een meer circulaire economie weg van het traditionele lineaire business model. Maar moeten we dat doen vanuit bedreigingen of juist vanuit kansen.

Bij veel events, publicaties, bijeenkomsten is de insteek vaak vanuit een doem scenario; grondstof schaarste, milieu impact, klimaat akkoord. Om tot een daadwerkelijke transitie te komen is gedrag verandering nodig; maar we weten ook om gedrag te veranderen moet goed gedrag beloond worden niet slecht gedrag bestraffen.

De insteek vanuit negatieve impact komt waarschijnlijk omdat er (te) weinig positieve verhalen zijn m.b.t. de circulaire economie en Cradle 2 Cradle. Waar zijn de verhalen over de kansen die de circulaire economie en Cradle 2 Cradle bieden; innovaties, nieuwe oplossingen, nieuwe producten, nieuwe business modellen. Waarschijnlijk zijn daar te weinig voorbeelden van.

Michiel zal vanuit zijn passie voor verandering, duurzaamheid en menselijk gedrag ons meenemen in de reis die hij hierin gemaakt heeft. Dit begon al bij Van Melle 20 jaar geleden en heeft vooral in zijn tijd bij Desso en Tarkett tot nog meer aantoonbare resultaten geleid.

OVER DE SPREKER
MICHIEL KEIJ, Director Global Accounts zijn commerciële passie is het ontwikkelen van klanten en klant relaties. Hij begrijpt dat je daarvoor de klant echt moet begrijpen alleen dan kan je nieuwe baanbrekende oplossingen ontwikkelen en aanbieden. Doordat hij veelal op het snijvalk van marketing en sales werkt gecombineerd met een business development achtige rol weet hij goed hoe je proposities in waarde voor de internationale klant vertaalt. Zijn meer psychologische passie is gericht op gedrag, waarom doen wij en organisatie de dingen die we doen. Meer nog hoe is dit gedrag te beïnvloeden. Hij zou hier graag zijn 3 kinderen in willen betrekken, maar deze blijken moeilijk te beïnvloeden en kiezen hun eigen weg.

Datum / tijd

Van: 04/12/2018 - 18:00
Tot: 04/12/2018 - 21:00

Locatie

Landgoed Huize Bergen
Vught

Speciaal geschikt voor

Directieleden van bedrijven met 100 of meer medewerkers.

 

Onderdeel van Flevum Executive zijn: